امنیت اطلاعات

امروزه با بالا رفتن آمار کاربران اینترنت در کشور و آشنایی آنها با نرم‌افزارهای نفوذ به شبکه های کامپیوتری و همچنین با رشد میزان اطلاعات موجود بر روی سرورهای سازمان ها، نیاز به نظارت بر امنیت شبکه های کامپیوتری اهمیت بسزایی پیدا می کند. عدم آشنایی بسیاری از کاربران و کارکنان سازمان ها، به نفوذگران کمک می کند تا به راحتی وارد یک شبکه کامپیوتری شده و از داخل آن به اطلاعات محرمانه دست پیدا کنند یا این که به اعمال خرابکارانه بپردازند. هر چه رشد اینترنت و اطلاعات روی آن بیشتر می شود نیاز به اهمیت امنیت شبکه افزایش پیدا می کند. از این رو ایمن داده با تشکیل یک تیم بسیار قوی در زمینه راهکارهای امنیت شبکه ، امنیت اطلاعات و پیاده سازی ISO27001 بر پایه استاندارد BS7799 و استانداردهای مرتبط ، سعی نموده است تا حد زیادی خلاء موجود در این زمینه را برای چنین شرکت ها و سازمان هایی پر نماید.

ضرورت توجه به امنیت اطلاعات

گسترش تهدیدها علیه سرمایه های اطلاعاتی سازمان

• افزایش دانش و انگیزه نفوذگران شبکه ها

• پیشرفت فناوری ها و روش های نفوذ به شبکه

• افزایش روزافزون انواع ویروس های کامپیوتری

• وجود ضعف های امنیتی در سیستم های عامل و برنامه های کاربردی

• وجود کاربران غیر حرفه ای و آموزش ندیده

نتایج بی توجهی به امنیت اطلاعات

نفوذ به شبکه و دسترسی به اطلاعات محرمانه

• سوء استفاده مالی

• تخریب اطلاعات موجود و نرم‌افزارها

• تخریب سخت افزاری

• از کار انداختن سرورها و اشغال پهنای باند

/ 0 نظر / 24 بازدید