امنیت شبکه چیست

Skip Navigation Links.

طراحی امنیت شبکه

طراحی یکی از مهمترین قسمتهای یک پروژه می باشد. در واقع این طرح است که مسیر و سمت و سوی یک سیستم را مشخص می سازد.

یک طرح امنیتی مناسب طرحی می باشد که علاوه بر هدایت درست یک سیستم به سمت اهداف مورد نظر شرایطی از قبیل شراط زیر را نیز داشته باشد:

 • قابلیت گسترش و تغییر
 • کارآیی
 • افزونگی
 • مدیریت پذیری
 • هزینه متناسب
 • قابلیت سازگاری
 • سهولت پیاده سازی
 • سادگی رفع اشکال

به منظور ارائه طرحی کامل، جامع، قابل اجرا و کارآمد سه عامل بسیار مهم وجود دارند:

 • شناخت دقیق سیستم (وضعیت کنونی، نیازها، حالت آرمانی و مطلوب)
 • علم کافی و دقیق به راهکارهای موجود به منظور هدایت و رساندن سیستم به وضعیت مطلوب
 • تجربه

همچنین طرح بایستی منطبق با یک الگوی سیستمی مناسبی باشد که بتواند اجزای سیستم را در غالب آن مورد بررسی قرار دهد.

/ 0 نظر / 30 بازدید