ارائه راه حل های امنیت شبکه

از آنجا که پیاده سازی و ایجاد امنیت فناوری اطلاعات در هر سازمان و شرکت نیازمند مطالعه و بررسی ساختار موجود و تطبیق آن با قوانین و تکنولو‍ژی حاکم را دارد لذا از یک سری قوانین مربوطه پیروی می کند که در ذیل به اهم آنها اشاره شده است .

امنیت فیزیکی
 • امنیت فیزیکی ارتباطات
 • امنیت فیزیکی ایستگاههای کاری
 • امنیت فیزیکی سرورها ، سوییچ ها ، روترها و فایروال ها
 • امنیت فیزیکی ارتباطات بی سیم

امنیت شبکه
 • امنیت ساختار شبکه و تهیه مستندات مربوط بر اساس مدل لایه ای (Core,Distribution,Access) و مستندسازی تمامی ساختار شبکه
 • امنیت ، طراحی و پیاده سازی سیستم سوییچینگ شبکه بر اساس مدل L3 Switching & STP
 • نصب و راه اندازی Firewall و ایجاد Zoneهای امنیتی توسط آن و تعریف سطوح دسترسی
 • نصب و راه اندازی IDS و IPS در شبکه
 • امنیت ، طراحی و پیاده سازی IP Address Management
 • امنیت ، طراحی و پیاده سازی LAN & WAN و مدیریت سوییچها ، روترها و کنترل ترافیک آنها

امنیت سیستم عامل و لایه کاربردی
 • پیکربندی امنیت روی تمامی سیستمهای عامل شبکه ای و اینترنتی (NOS & IOS)
 • پیکربندی امنیتی روی تمامی سیستمهای عامل کلاینت ها (OS)
 • پیکربندی امنیتی و ایمن سازی سرویسهای شبکه
 • نصب و راه اندازی سیستم Automatic Backup & Restore
 • نصب و راه اندازی سیستم WSUSدر شبکه های Microsoft Base
 • پیکربندی امنیتی و ایمن سازی Active Directory & Group Policy

امنیت و پیاده سازی Network Monitoring
 • نصب و راه اندازی سیستم Network Monitoring & Analyzer
 • نصب و پیاده سازی Network Performance Monitor
 • نصب و پیاده سازی Application Performance Monitor
 • نصب و پیاده سازیNetFlow Traffic Analyzer
 • نصب و پیاده سازیIP Address Manager
 • نصب و پیاده سازی IP SLA Manager
 • طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم Bandwidth Management & Caching
 • نصب و راه اندازی سیستم Anti Virus
  Network Base & Host Base

امنیت و پیاده سازی سیستم Centralize AAA و مدیریت یکپارچه
 • نصب و راه اندازی سیستم LAS (LAN Accounting Suite) به همراه تمامی اجزاء مورد نیاز
 • راه اندازی و پیاده سازی سیستم Centralize AAA در غالب LAS و اتصال AD به آن
 • ایجاد و پیاده سازی Redundancy & Fault Tolerance جهت بالا بردن سطح امنیتی شبکه

طراحی و پیاده سازی سیستم Access Control

طراحی و پیاده سازی Server Farm & Site Room
/ 0 نظر / 20 بازدید