ساختار دستور عبارت : SQL SERVER Insert

ساختار دستور عبارت Insert شبیه به عبارت Select می باشد، بیشترین شکل مبنای آن عبارت است از:

INSERT [INTO] Table-or-View [(Column-List)]

VALUES (Value-List)

هر عبارت Insert می تواند یک جدول یا نما منفرد را به هنگام سازد. زمانی که شما از عبارت Insert برای به هنگام سازی یک نما استفاده می کنید شما باید آگاه باشید از محدودیتهای زیر:

View نباید شامل یک تابع به هم پیوسته مانند COUNT یا AVG باشد.

View نباید شامل Top ، GROUP BY ، UNION یا DISTINCT باشد.

View نباید شامل یک ستون محاسبه شده باشد.

View باید یک جدول را در شرط From باز گرداند.

عبارت Insert ستونهای یک جدول منفرد را فقط به هنگام می سازد.

لیست ستون در عبارت Insert اختیاری می باشد. اگر آن فراهم نگردد عبارت Insert باید شامل مقادیری برای همه ستونها در جدول یا نما باشد و آنها باید به همان ترتیب به عنوان ستونهایی در جدول یا نما فراهم شوند. اگر چه شما می توانید از کلیدهای ویژه DEFAULT برای مشخص کردن مقادیر پیش فرض برای یک سطر استفاده کنید. زمانی که لیست ستون گنجانده می شود. آن یک فرمت شبیه از لیست ستون در عبارت Select  می گیرد: یک لیستی از نامهای ستون که با کاما جدا شده است. از زمانی که یک عبارت Insert می تواند یک سطر را فقط برای یک جدول اضافه کند، شما معمولاً نیاز به استفاده کردن مشخصه نام جدول برای نام ستون نخواهید داشت.

 

استفاده کردن از عبارت INSERT

یک عبارت Insert می تواند با استفاده کردن از قاب Grid برای مشخص کردن ستونها یا با استفاده کردن قاب SQL برای وارد کردن مستقیم عبارت ایجاد گردد.  

 

 

 

درج کردن سطرها با استفاده از قاب Grid

قاب Grid احتمالاً آسانترین راه برای ایجاد یک عبارت Insert می باشد از زمانی که یاد آوردن هر ساختار دستور مورد درخواست شما نباشد.

 

درج کردن یک سطر با استفاده از قاب Grid

1- پوشه Tables را از پایگاه داده Aromatherapy راهبری کرده، جدول Oils را در قاب Details کلیک راست می کنیم. در زیر منوی Open Table رفته و Query را انتخاب می کنیم. Query Designer همه چهار قاب نشان داده شده را باز می کند.


راهنمایی: فرمان Query در Open Table یا زیر منوی Open View یک راه سریعی برای باز کردن  Query Designer با همه قابهای نشان داده شده می باشد. اگر چه حالت SQL پیش فرض SELECT*FROM <Table-or-View> می باشد Query اجرا نمی گردد بنابراین هیچ سطری باز نخواهد گشت.

2- قاب SQL و قاب Results را پنهان می سازیم.


 

 

3- دکمه Change Query Type را در نوار ابزار Query Designer کلیک می کنیم و Insert را از لیست انتخاب می کنیم. Query Designer قاب Grid را تغییر می دهد بنابراین آن فقط ستون و سل ها با مقادیر جدید را نشان می دهد.


4- ستون OilName را برای قاب Grid اضافه کرده و مقدار جدیدش را InsertFromGrid قرار می دهیم.


5- دکمه Run را در نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کلیک می کنیم. Query Designer یک متنی را نشان می دهد که سطر اضافه شده برای جدول را تأیید می کند.

 

6- OK را برای بستن جعبه متن کلیک می کنیم. بدون بستن Query Designer یک نمای جدید از جدول Oils با کلیک راست کردن جدول Oils در قاب Details باز می کنیم. بر روی جدول Open رفته و همه سطرهای بازگشتی را انتخاب می کنیم. یک نمونه جدید از Query Designer باز می شود و همه سطرها در جدول Oils را نشان می دهد.

7- پایین آوردن Scroll به آخر جدول این موضوع را تأیید می کند که یک سطر جدید اضافه شده است.

مهم: OilID در پایگاه داده تان احتمالاً با ID که خودمان وارد می کنیم تطابق ندارد. به یاد داشته باشید که OilID به عنوان یک Identity Column تعریف می گردد. موجودیت ستونها SQL Server ضمانت  می کند که یکپارچه باشند اما آنها ضرورتاً پی در پی نمی باشند.

 
درج کردن سطر با استفاده از قاب SQL

اگر چه قاب Grid یک روش ساده برای ایجاد عبارت INSERT فراهم می سازد به طور معمول از قاب SQL برای وارد کردن عبارت به طور مستقیم که قابلیت بیشتر ایجاد می کند استفاده می کنیم.

/ 3 نظر / 52 بازدید
محمود ذبیحی

سلام دست شما درد نکنه این مطالب را تازه شروع کردید یا از قبل تو ارشیو هم دارید