انواع داده ها

هر ستون در جدول دارای خصوصیات معین می باشد که آن را برای SQL Server تعریف می کند. مهمتر از این خصوصیات، نوع داده های ستون می باشد، که تعریفی از نوع اطلاعاتی که درستونها ذخیره خواهند شد می باشد. SQL Serverیک محدوده وسیعی از انواع داده ها را فراهم آورد . به طور کلی انواع داده ها به وسیله SQL Server فراهم می گردد، همچنین شما می توانید خودتان تعریف کنید.

 

 

مقادیر قابل قبول   انواع داده

  مقادیر عددی 

مقادیر اعداد صحیح از 63^2- تا1-63^2      bight

مقادیر اعداد صحیح از 31^2- تا 1-31^2      Int

مقادیر اعداد صحیح از 15^2- تا 1-15^2      Smallint

مقادیر اعداد صحیح از 0 تا 255      Tinyint

مقادیر اعداد صحیح با ارزش 0 و 1     bit

مقادیر مقیاس با دقت ثابت شده از 1+38^10 تا 1-38^10     decimal

مقادیر  Decimal همچنین می تواند تعریف شود به صورتNumeric  ، دامنه مقادیر یکسان می باشد.

مقادیر Monetary (مالی) از 63^2- تا 1-63^2 (مقادیر Money تا 0.0001 از هرواحد دقت دارد). Money

مقادیرMonetary از 3648 . 748 . 214- تا 3647 . 748 . 214 می باشد Smallmoney

(مقادیر Small Monetary تا 0001/0 واحد دقیق می باشد).

مقادیر صحیح شناور (متغیر) از 308+E1.79- تا 308+E1.79 (مقادیر Floatفقط تقریبی می باشد) Float  

مقادیر صحیح شناور متغیر از 38+E3.40- تا 38+E3.40 می باشند (مقادیر real فقط تقریبی می باشد) real 

مقادیر تاریخ و زمان از 1.1753 ژانویه تا 31.9999 دسامبر می باشد datetime  

(مقادیر Date Time تا 3 هزارم ثانیه یا 3.33 میلی ثانیه دقت دارد)   Smalldatedtime  

مقادیر تاریخ و زمان از 1 ژانویه و 1900 تا 6 ژوئن و 2079 می باشد (مقادیرSmalldatetime  تا 1 دقیقه دقت دارند)

 مقادیر کاراکتری  

مقادیر حرفی کدگذاری نشده با طول ثابت با طول حداکثر 8000 حرف می باشد.    Char

مقادیر حرفی کدگذاری نشده با طول متغیر با طول حداکثر 8000 حرف می باشد.   Varchar

داده کدگذاری شده با طول متغیر با طول حداکثر 1-31^2 (647 . 741 . 073 . 1) حرف می باشد. Text

داده کدگذاری شده با طول ثابت با طول حداکثر 4000 حرف می باشد     Nchar

داده کدگذاری نشده با طول متغیر با حداکثر طول 4000 حرف می باشد       nvarchar

داده کدگذاری شده با طول متغیر با حداکثر طول 1-30^2 (823 . 741 . 073 . 1) حرف می باشد ntext

  مقادیر باینری (1 و 0)

داده باینری با طول ثابت با حداکثر طول 8000 بایت می باشد    binary

داده باینری با طول متغیر با حداکثر طول 8000 بایت می باشد     Varbinary

داده باینری با طول متغیر با حداکثر طول 1-31^2 (647 . 783 . 147 . 2) بایت می باشد Image  

  مقادیر دیگر

یک مرجع مبناء برای یک Cursor می باشد (یکCursor  یک ماهیتی است که یک مرجع مبناء را برای یک سطر مشخص در یک Result Setنشان می دهد.    Cursor 

یک شمار واحد پایگاه داده است که به هنگام می شود هر زمانی که یک سطر به هنگام شود. (نوع داده  rowversion در نسخه قبلی از Timestamp SQL Server نامیده می شود) 

/ 4 نظر / 59 بازدید
محسن

سلام بهترين برنامه هاي هک HTTPS://www.m0rtalKombat.com/Forums انجمن تخصصي ويژوال بيسيک مورتال www.MortalVB.com دانلود نرم افزارهاي روز دنيا با لينک مستقيم www.MortalSoft.com [قلب]

هديه

سلام عزيزم عالي بود به منم سر بزن.[گل]